Onze aanpak

Ontwikkelingsgericht onderwijs in de kleutergroepen
De kinderen 4 t/m 6 jaar in zitten door elkaar in zogenaamde heterogene groepen. Elke kleuter vervult daardoor de rol van jongste (groep 1) als oudste (groep 2). Dit ondersteunt de sociale ontwikkeling op een natuurlijke wijze. Bovendien geldt voor de oudste leerlingen: wat je aan anderen kunt leren, beheers je echt goed en dat heeft een positieve invloed op het zelfvertrouwen van deze leerlingen

Leren rekenen, lezen en schrijven in groep 3
In  groep 3 leren de kinderen de beginselen van het rekenen, lezen en schrijven. Ze oefenen veel van deze vaardigheden in het werkwiel. Het werkwiel is een instructiemodel in circuitvorm waarbij kinderen in kleine groepjes instructie krijgen en oefenen met verschillende betekenisvolle activiteiten. 

Nieuwe informatie verbinden aan aanwezige kennis
Vanaf groep 4 werken we met het zogenaamde activerende directe instructiemodel. Dit model zorgt ervoor dat de basiskennis en basisvaardigheden worden ontwikkeld. Lessen met een duidelijke lesopbouw waarin kinderen met de leerkracht, samen en zelfstandig werken. Hierbij worden duidelijke doelen gesteld, geëvalueerd en gerichte feedback gegeven. 

' s Ochtends houden we ons voornamelijk bezig met rekenen, taal, lezen en spelling. Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen deze vakken goed beheersen. In de middag werken we met een geïntegreerde methode van aardrijkskunde, natuurkunde en geschiedenis. Kinderen gaan veelal in groepjes op een onderzoekende manier door de leerstof. Coöperatieve werkvormen en onderzoekend leren wisselen elkaar af. Iedere leerling heeft een Chromebook en heeft onbeperkt toegang tot informatie.

Wij gebruiken de weektaak om te werken aan de zelfstandigheid, planning en organisatie. Deze weektaak wordt ingezet op vaste tijdstippen of zodra de kinderen klaar zijn met het basisaanbod. Door deze manier van werken worden kinderen meer eigenaar van hun werk.
 

Leerkrachten aan het woord

"We hebben een team van gedreven en betrokken leerkrachten met hart voor leerlingen en onderwijs."

"Binnen de verschillende bouwen werken we goed samen en hebben we een goede doorgaande leerlijn."