Leerlingbetrokkenheid

Uiterraard willen we leerlingen ook betrekken bij het onderwijs. Komend schooljaar willen we een leerlingenraad gaan opzetten om de leerlingen meer zeggenschap te geven over hoe zij het onderwijs op de Havenrakkers ervaren en wat zij eventueel anders zouden willen.

Ouders aan het woord

"Het is een fijne dorpsschool met een veilige en goede sfeer, waar iedereen elkaar kent."

"Mijn kinderen hebben altijd mazzel gehad met de leukste en beste leerkrachten die veel liefde en passie uitstralen voor hun vak en de kinderen."