Gezondheid

De Jeugdgezondheidszorg van de GGD is nauw betrokken bij de gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen. Wij hebben contacten met een Jeugdgezondheidszorgteam van de GGD, bestaande uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige, een doktersassistente en een logopedist. Kinderen worden op vaste contactmomenten gevolgd. 

Het Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO)
Alle 5-jarigen  en alle leerlingen van groep 7 worden met hun ouders uitgenodigd voor een PGO. Het PGO wordt uitgevoerd door de doktersassistente en de jeugdarts. Dit onderzoek vindt plaats op een GGD locatie.

De spraaktaal screening 5-jarigen
Bij alle 5-jarigen wordt een spraaktaal screening afgenomen. De screening wordt uitgevoerd door een logopedist en vindt plaats op school.

Onderzoek op indicatie
Leerkrachten, de intern begeleider en ouders kunnen altijd contact opnemen met de jeugdarts, jeugdverpleegkundige of logopedist voor consultatie of onderzoek van een kind met problemen.

Leerlingen aan het woord

"Het is een school waar je veel en goed leert plannen."

"Ook als je naar sport kijkt is het goed. We krijgen twee keer per week gym en we mogen soms een rondje om het school gebouw joggen zodat we onze energie nog even kwijt kunnen."