Vrienden van De Havenrakkers

Veel ouders herinneren zich nog de bijzondere momenten die zij beleefden tijdens hun eigen tijd op de basisschool; mooie ervaringen afgewisseld met uiteraard ook minder fijne momenten. Maar veelal zijn de mooie momenten het diepst geworteld. De Stichting Vrienden van De Havenrakkers heeft zich ten doel gesteld om voor de leerlingen van De Havenrakkers die schoolbeleving nog mooier te maken dan die nu al is. Onze school kan op verschillende fronten hulp gebruiken die niet op onderwijs inhoudelijk terrein liggen. Zaken waarvoor nu geen of onvoldoende geld en tijd is, maar die juist wel bijdragen aan de kwaliteit van de schoolbeleving.
 
De Stichting Vrienden van De Havenrakkers biedt de school extra financiële speelruimte op verschillende kleine en grote terreinen. Overigens altijd in nauw overleg met schooldirectie, leerkrachten en ouderraad. Bijvoorbeeld om nieuwe boeken aan te schaffen voor de bibliotheek of het kopen van nieuw buitenspeelmateriaal voor de kleuters. Ook ondersteunen zij ons financieel bij culturele uitjes en het eindfeest. De muziekleerkracht wordt ook financieel ondersteund door de Vrienden van de Havenrakkers.
Dit zijn voorbeelden waarvoor de Stichting zich inspant. En deze hulp kan alleen maar worden gecontinueerd omdat enthousiaste en betrokken ouders dit financieel of in natura mogelijk maken. Een grote groep ouders heeft zich verbonden aan de stichting door hun jaarlijkse financiële bijdrage te leveren, aangevuld met enkele financiers die de school -en het dorp- een warm hart toedragen.
 
Meer informatie kunt u lezen in het ouderportaal in de boekenkast onder de boekenplank "Vrienden van de Havenrakkers". Hier kunt u ook lezen hoe u zich kunt aanmelden als donateur.
 

Leerlingen aan het woord

"Het is een school waar je veel en goed leert plannen."

"Ook als je naar sport kijkt is het goed. We krijgen twee keer per week gym en we mogen soms een rondje om het school gebouw joggen zodat we onze energie nog even kwijt kunnen."