Onze geschiedenis

Tot de komst van de vanuit Amsterdam Noord vertrekkende Noord-Hollandse Stoomtram in 1888 kwam vrijwel iedereen, stedeling en buitenlander, per schip in de haven van Broek aan. Vele nationaliteiten, mannen en vrouwen deden de haven aan. Iedereen was van harte welkom in dit   dorp met haar pastelkleurige huizen. Rond 1600 stonden er 5 schoolgebouwen in Broek. Daar is nu nog één gebouw van over, het huidige gebouw dat in 1975 in gebruik werd genomen. Dit gebouw wordt de komende 2 jaar grondig gerenoveerd en aangepast aan de eisen van de huidige tijd.
Op OBS De Havenrakkers zaten veel kinderen uit boerengezinnen. Lezen, taal, rekenen en spelling waren belangrijke vakken en daar werd hard aan gewerkt door een hecht team. De schoonmaker, directeur, teamleden, ze kwamen veelal uit het dorp. De gemeente was werkgever. Ouders waren zeer betrokken en deden veel in de school. Het was een kleine hechte club.

Eind 20e eeuw verhuisden veel jonge gezinnen uit Amsterdam naar Broek in Waterland. De leerlingpopulatie veranderde. Het onderwijs is veranderd voor deze generatie die opgroeit met de mogelijkheden van de 21e eeuw. De betrokkenheid is gebleven
 

Ouders aan het woord

"Het is een fijne dorpsschool met een veilige en goede sfeer, waar iedereen elkaar kent."

"Mijn kinderen hebben altijd mazzel gehad met de leukste en beste leerkrachten die veel liefde en passie uitstralen voor hun vak en de kinderen."