Home

Nieuwsgierigheid, verwondering en verrassing vormen de basis voor kennis. Dit motto staat centraal in de aanpak van De Havenrakkers. We geven hieraan invulling door het toepassen van nieuwe lesmethoden en inzichten. Tegelijkertijd zijn én blijven we de gemoedelijke dorpsschool, verbonden met het dorp Broek in Waterland, betrokken bij de ouders en met een veilig klimaat voor onze leerlingen. Zo is onze school een fijne plek waar kinderen op hun eigen niveau leren en zichzelf ontwikkelen.

Gedurende het schooljaar 22-23 zitten wij op een prachtige tijdelijke locatie. Het tijdelijke gebouw staat tussen de sportvelden en de weilanden. In de pauzes kan er lekker gespeeld worden op de sportvelden en bij mooi weer zijn daar ook de lessen bewegingsonderwijs.

Het is de bedoeling dat de nieuwe school aan het Nieuwland in september 2023 wordt opgeleverd.

Via deze link kunt u alvast een voorproefje krijgen van ons nieuwe gebouw.

Vertrouwen

Verantwoordelijkheid nemen schept vertrouwen

Verbinden

Samen werken aan een positief klimaat

Meesterschap

Zelfstandig werken aan je leerdoelen

Leerlingen aan het woord

"We hebben een fijne leermethode. En een goede meester!"

"We krijgen goede en ook uitdagende opdrachten. We hebben Chromebooks om mee te werken, maar we werken ook in gewone schriften."