Onze missie

Leren en je zelf ontwikkelen!
Het is onze missie om uit te dagen tot leren en dat met plezier te doen. Op OBS de Havenrakkers is een lerende houding uitgangspunt van al ons handelen. Iedereen heeft de mogelijkheid om iets nieuws te leren of om een vraagstuk vanuit een ander perspectief te bekijken en daarvan te leren. Leren is ook verantwoordelijkheid nemen, voor jezelf, voor het benutten van onze talenten, voor onze sociale omgang met anderen en voor de omgeving waarin we leven. Zo staat leren dichtbij  leven en bij het vermogen van een ieder om te leren en zich te ontwikkelen. En dat is fantastisch!
 
Uitdagingen aangaan en daar plezier aan beleven lukt alleen vanuit een sociaal veilige basis. Als team willen wij samen met de ouders van onze leerlingen zo'n plek bieden, waar ze zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn.

Onze kernwaarden
Wij vinden het belangrijk duidelijk te zijn waar we voor staan en wat de basis is van onze houding, gedrag en de taal die we gebruiken. Deze basis vatten we samen in onze kernwaarden.
 
Verantwoordelijkheid
Verantwoordelijkheid betekent dat anderen jou kunnen aanspreken op het goed verrichten van jouw taken. Dat begint met verantwoordelijkheid nemen. Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, voor het effect van jouw gedrag op de ander en voor de wereld om je heen. Verantwoordelijkheid leer je door te reflecteren op je eigen gedachten en handelen.  
 
Respect
Wij staan open voor iedereen en handelen vanuit respect voor ieders achtergrond. We hebben respect voor onszelf, de ander en de omgeving.
 
Plezier
De dynamiek tussen weten en nog niet weten, kunnen en nog niet kunnen en daarmee spelen en onderzoeken geeft ons dagelijks plezier in wat we doen. Plezier is ook durven te  ontwikkelen, laten zien wie je bent en wat je kunt en kunnen incasseren als het een keer mis gaat en het resultaat tegenvalt. Fouten maken moet en mag! Van fouten leer je!
 
Positiviteit
Dit is onze grondhouding. In alles wat we doen benaderen we de zaken vanuit een instelling die gericht is op mogelijkheden en kansen om verder te komen.

Schoolgids Havenrakkers

 

Ouders aan het woord

"Het is een fijne dorpsschool met een veilige en goede sfeer, waar iedereen elkaar kent."

"Mijn kinderen hebben altijd mazzel gehad met de leukste en beste leerkrachten die veel liefde en passie uitstralen voor hun vak en de kinderen."