Nieuwe huisstijl en website voor De Havenrakkers

15-05-2018
Obs De Havenrakkers voor toekomstmakers! Met ons nieuwe logo en deze website zijn wij klaar voor de toekomst. Wij maken deel uit van OPSPOOR, een stichting met 37 scholen in Purmerend en omliggende gemeenten. OPSPOOR heeft ervoor gekozen om met één naam en één herkenbaar gezicht naar buiten te treden. Samen laten we zien waar wij als stichting en scholen voor staan. Daarom krijgen alle OPSPOOR scholen, waaronder De Havenrakkers een nieuwe huisstijl.
Ons nieuwe logo symboliseert de regio Purmerend en omstreken, met zeven stippen voor de zeven gemeentes waarin de 37 scholen gevestigd zijn. Bij OPSPOOR werken zo'n 750 medewerkers dagelijks met passie voor onderwijs aan de ontwikkeling van kinderen. Binnen de stichting vinden we onderwijsontwikkeling erg belangrijk en leerkrachten leren onderling met én van elkaar. Zo kunnen we ook binnen obs De Havenrakkers profiteren van waardevolle ervaring, nieuwe inzichten en toekomstgericht onderwijs. 
In het logo heeft onze vertrouwde logo met twee spelende kinderen een plaats gekregen.

De nieuwe huisstijl is vertaald naar een nieuwe website waarop ouders in Broek in Waterland, die op zoek zijn naar een school voor hun kind, snel een goed beeld krijgen wat obs De Havenrakkers te bieden heeft.

Voor de communicatie met onze ouders die al een kind op De Havenrakkers hebben, gebruiken we het digitale Ouderportaal van Basisonline: een handig en veilig platform voor het maken van afspraken, berichten sturen aan leerkrachten en het delen van foto's en documenten. 

Ouders aan het woord

"Kinderen die iets meer kunnen worden wat betreft leerstof extra uitgedaagd."

"Er is ook veel ruimte voor creativiteit, leuke uitstapjes en projecten."